Archief voor augustus 2011

Autoverzekeraar vs. consument

Twee weken geleden berichtte James4You dat diverse autoverzekeraars hebben aangegeven hun premies te verhogen om verliezen van 2009 te compenseren. Een week later werd bekend gemaakt dat de financiële situatie van 43% van de autoverzekeraars op dit moment te wensen over laat.


Doordat een aantal verzekeraars jarenlang te lage premies in rekening heeft gebracht, besloot De Nederlandsche Bank (DNB) een onderzoek te starten naar de solvabiliteit van de verzekeraars. 10 van de 12 zwakkere verzekeraars bleek niet genoeg reserves in kas te hebben, voor het geval dat er veel schadeclaims zouden worden ingediend. De ‘betrokken’ autoverzekeraars –veelal aanbieders via internet- zouden al op het matje geroepen zijn door De Nederlandsche Bank. DNB wil echter niet vertellen welke autoverzekeraars het gaat, waardoor consumenten volledig in het duister tasten.


Natuurlijk is nu de discussie de kop op gestoken; bij wie gaat het risico liggen? Moeten de zwakkere verzekeraars met naam en toenaam genoemd worden door DNB om de consument te beschermen? Of dienen de verzekeraars juist beschermd te worden? Wanneer klanten weten dat hun verzekeraar te weinig reserves in kas heeft, zal die hoogstwaarschijnlijk overstappen. Dit zal de problemen echter alleen maar versterken. Maar moet het risico dan volledig bij de consument worden neergelegd? Ervaring leert dat dit heel ongunstig uitpakt voor de klanten, zoals eerder bij de failliete Ineas is gebeurd.


In de weblog van Independer staat het volgende te lezen:

Tijdens een gesprek met DNB werd gesteld dat consumenten moeten opletten en dat voor de meeste verzekeraars solvabiliteit ratio’s worden getoond op de site van DNB. Dat betreft informatie uit jaarverslagen over voorgaande jaren en bovendien is niet duidelijk wat dat getal zegt over de financiële toekomst. Consumenten kunnen er eigenlijk niets mee.”


Oplossing verzekeringsgarantiestelsel?
Independer.nl heeft opgeroepen te komen tot een eerlijke oplossing voor de consumenten. Zij weten nu niet waar zij aan toe zijn. Zo is er al gedacht aan een verzekeringsgarantiestelsel zoals banken een depositogarantiestelsel hebben. Dit is echter moeilijk realiseerbaar in de huidige kredietcrisis. Het ‘raten’ van de financiële stabiliteit van een verzekeraar, zoals kredietbeoordelaar dat doen bij banken en overheden is ook een optie, hoewel dit wel tot gevolg kan hebben dat klanten polissen bij zwakkere verzekeraars opzeggen. Je zou dan kunnen zeggen dat verzekeraars een jaar de tijd krijgen om zich voor te bereiden op deze beoordelingen.


De oproep van DNB geeft de autoverzekeraars in ieder geval vrij baan om premies ongegeneerd te verhogen. Vanaf de oproep in december zijn de premies voor nieuwe autoverzekeringen gemiddeld al met 11 % gestegen.


Vanaf december zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• Acura (Auto on-line +50%)
• Allsecure (voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• ANWB (+ 2-5%, + 20% voor LPG en diesel auto’s, +25% voor jongeren tot 24, +20% voor 70+’ers)
• ASR (WA +10% en WA + Beperkt- en volledig Casco + 8%)
• Bruns ten Brink (+ 7,5% voor iedereen en + 5% voor jongeren tot 24)
• Budgio (WA-verzekering + 10% en WA+ Beperkt- en Volledig Casco + 8%)
• Ditzo (gemiddeld + 8% met uitschieters tot 30%)
• De Goudse (+ 5%)
• Generali (WA-verzkering tot 15% en WA + beperkt Casco + 9%)
• ING (wijzigingen voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• Klaverblad (wijzingen niet bekend)
• Londen (voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• National Adacemic (nog geen wijzigingen bekend)
• Noordhollandsche van 1876 (nog geen wijzingen bekend)
• OHRA (wijzingen nog niet bekend)
• Onna-Onna (+ 6,5% met uitschieters tot 20%)
• Turien & Co (+ 5%)
• Unigarant (+ 2-5%, + 20% voor LPG en diesel auto’s, +25% voor jongeren tot 24, +20% voor
• Univé (+ 5%)


Verwacht wordt dat de ontwikkeling zich doorzet en dat meer autoverzekeraars hun premies dit jaar gaan verhogen.


Bron: Independer, Telegraaf

Tags: , , , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , , , ,

Nog geen reacties

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

De vaste lasten rijzen de laatste jaren de pan uit. De afgelopen tijd zijn er weer een aantal ontwikkelingen bekend gemaakt die wij Nederlanders gaan voelen in onze portemonnee. Mobiele telefonie wordt duurder ,
de premies van autoverzekeringen gaan omhoog en diverse bronnen bevestigen de geruchten dat de basisverzekering een stuk soberder wordt en de premies omhoog gaan. Deze laatste premie zorgt nu al voor behoorlijke kostenpot. Mensen met een lager inkomen kunnen om de kosten te drukken, zorgtoeslag aanvragen. Niet iedereen weet echter óf zij in aanmerking komen voor de toeslag en hoe deze kan worden aangevraagd.


James4You zet daarom de belangrijkste vragen en antwoorden betreffende de zorgtoeslag voor je op een rij.


Wat houdt zorgtoeslag in?

Zorgtoeslag wordt op de website van de rijksoverheid omschreven als: ‘Een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering voor mensen met een klein inkomen’. Wil je zorgtoeslag aanvragen? Klik dan hier.


Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

Het maximale jaarinkomen voor alleenstaanden is € 36.022,- en voor meerpersoonshuishoudens €54.264,-. Bij toeslagen wordt tevens rekening gehouden met je toeslagpartner. Wil je weten wie jouw toeslagpartner is? Klik hier . Wil je weten of jij in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Klik hier


Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen?

De hoogte van jouw toeslag wordt bepaald aan de hand van je salaris en die van je toeslagpartner. Het bedrag kan oplopen tot maximaal € 61,25 euro per maand als je alleen woont. Of 129 euro als je samenwoont.


Tot wanneer kan ik zorgtoeslag aanvragen?

Jouw aanvraag voor zorgtoeslag van 2011 moet uiterlijk voor 1 april 2012 binnen zijn bij de Belastingdienst. Sommige mensen krijgen uitstel voor de aangifte van inkomstenbelasting. Je hebt dan ook uitstel voor het aanvragen van een toeslag. Je dient de aanvraag in dat geval voor de opgegeven datum in te leveren.

Wat gebeurt er als ik meer of minder verdien?

De zorgtoeslag in is een maandelijkse voorschot. In de eerste helft van het jaar wordt door de Belastingdienst bekeken of je werkelijke jaarinkomen overeenkomt met wat van tevoren is ingeschat. Vervolgens ontvang je een definitieve beschikking waarin het daadwerkelijke bedrag staat waar je recht op hebt. Wanneer je te veel hebt ontvangen dien je dit terug te betalen aan de Belastingdienst. Als je te weinig hebt ontvangen ontvang je een nabetaling.


Begin november maken zorgverzekeraars hun nieuwe premies bekend. Vanaf dat moment kunnen de nieuwe basispakketten en premies worden vergeleken en vanaf 1 januari heb je de mogelijkheid om over te stappen van verzekeraar. In 2010 stapten ongeveer 900.000 mensen over van zorgverzekeraar.


Bron: Independer

Tags: , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , ,

Nog geen reacties

Explosieve stijging kosten mobiel dataverkeer gerechtvaardigd?

Bij een aantal consumenten begint het besef dat mobieldataverkeer in de nabije toekomst fors duurder wordt, door te dringen. Aan de andere kant zijn er nog veel mensen die niet weten dat de abonnementen verhoogd worden. De vraag is dan ook: is de consument wel voldoende op de hoogte van de veranderingen?


Veranderingen mobiel internet

Per 15 augustus (T-Mobile), 5 september (Hi en KPN) en 6 september (Vodafone) dit jaar zullen nieuwe abonnementen verkocht worden. Telfort zal vanaf begin volgend jaar veranderingen doorvoeren. Vanaf die datum zullen de nieuwe abonnementen met internet geen onbeperkt internet meer bevatten (volgens de Fair Use Policy), maar zullen er datalimieten gehanteerd worden. De prijzen voor mobiel internet zullen hoe dan ook stijgen. Maar volgens KPN hoeven de telefoonrekeningen niet per definitie te stijgen, als men maar het juiste abonnement kiest. Deze bewerking is echter vaag en de consument zet er haar twijfels bij.


Met de kop in het zand

Veel mensen willen zich nog niet druk maken over de stijgende kosten van mobiel dataverkeer. Hun abonnement loopt voorlopig nog niet af en zij zullen van de prijsstijgingen nog even niets merken. Anderen berusten er maar in, omdat ze ervan uitgaan dat alle telefoonproviders dezelfde prijsstijgingen door zullen voeren.


Of met de hakken in het zand?

Bij een onderzoek uitgevoerd onder jongeren bleek echter dat veel jongeren nog niet eens weten dat er veranderingen met betrekking tot mobiel internet worden doorgevoerd. Wanneer onderzoeksbureau Mare Research de jongeren inlichtte gingen de meesten met de hakken in het zand. De veranderingen worden in eerste instantie gezien als een manier om alleen maar meer geld te verdienen. Bij nader inzien moesten de jongeren wel toegeven dat ze minder zijn gaan bellen en sms’en omdat ze meer gebruik zijn gaan maken van gratis diensten als Skype, WhatsApp en Ping. Dit verlies aan inkomsten moet natuurlijk ergens gecompenseerd worden.


Daarnaast dwingt de toename van dataverkeer de telefoonproviders ertoe te investeren in verbeterde netwerken. Ondanks het feit dat mensen dus bij nader inzien wel begrijpen dat de kosten van mobiel dataverkeer omhooggaan, verwachten ze wel dat de overall abonnementskosten omhoog zullen gaan. Daarnaast weten veel jongeren niet precies hoeveel MB’s ze gebruiken en kunnen daarom ook niet goed inschatten wat voor soort abonnement bij ze past.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , , , , ,

Nog geen reacties

Autoverzekeraars verhogen premies (must read!)

Na het veranderen (lees: verhogen) van mobiele telefoonabonnementen, het wijzigen (lees: slinken basispakket en verhogen premies) van het basispakket voor onze zorgverzekering, hebben we weer een nieuwe ontwikkeling waardoor het leven van de Nederlandse consument wéér een stukje duurder wordt. Fijn.


Dit keer zijn het de autoverzekeraars die er wat euro’s bij ons afsnoepen. Diverse autoverzekeraars hebben namelijk aangegeven hun premies te verhogen om de verliezen van 2009 te compenseren. Dit signaleerde vergelijkingssite Verzekeringssite.nl vandaag. Een aantal verzekeraars heeft zelfs al laten weten de premies te hebben verhoogd; dit verschilt per verzekeraar van enkele procenten tot maar liefst 50 procent!


Ondanks winst toch verhogingen

De verhogingen worden doorgevoerd ondanks dat de autoverzekeraars in 2010 winst boekten volgens De Nederlandse Bank (DNB). Met de stijgingen komt er een einde aan de jarenlange daling van de premie. Ook worden premies steeds preciezer vastgesteld door te kijken naar de straat waarin je woont, in plaats van de regio.


In 2007 maakten autoverzekeraars volgens de DNB nog een flinke gezamenlijke winst van ongeveer 328 miljoen euro. Tot vervolgens de kredietcrisis in 2009 de kop op stak en er flink inhakte; de verzekeraars leden dat jaar een gezamenlijk verlies van 15 miljoen euro. In 2010 leek het weer enigszins aan te trekken; er werd 46 miljoen euro winst gemaakt.


Grotere reserves verzekeraars

De DNB gaf eerder aan bang te zijn dat de financiële situatie van autoverzekeraars in gevaar zou komen, als de premies zouden blijven dalen. Dit gebeurde eerder bij autoverzekeraar Ineas. De verzekeraar ging in 2010 failliet nadat het bedrijf niet langer voldeed aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Naar aanleiding van het faillissement heeft DNB autoverzekeraars sterk geadviseerd grotere reserves aan te leggen, om ook in financieel slecht weer te overleven.


Stijgingen veelal al doorgevoerd

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben de stijgingen al doorgevoerd. “We verwachten dat deze ontwikkeling zich doorzet en dat meer autoverzekeraars dit jaar hun premies gaan verhogen”, aldus Erik Hordijk, directeur Verzekeringssite.nl. “Nog niet alle autoverzekeraars hebben hun prijzen verhoogd. Het loont dus om autoverzekeringen met elkaar te vergelijken.”


De opmerkelijkste en grootste stijger is de verzekering bij Auto-online; de premies stegen met 50 procent en het eigen risico ging met maar liefst 250 euro omhoog. Dit vanwege de schadelast in de doelgroep van dit product.


TIP: VERGELIJKEN LOONT

James4You berichtte al eerder dat de prijsverschillen tussen autoverzekeringen groot zijn. De gemiddelde premie is inmiddels wel wat gestabiliseerd. Bij gelijke dekking rekent een dure verzekeraar gemiddeld 2,7 keer meer voor een autoverzekering als een goedkope maatschappij. Eerder bleek al dat de goedkopere verzekeraars ook vaak betere voorwaarden hebben dan duurdere.


Vergelijk autoverzekeringen
Genereer een opzegbrief voor je autoverzekering

Bron: Verzekeringssite.nl

Tags: , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , ,

2 reacties

Nederlanders nummer 2 (over)verzekeraars

Jarenlang waren Nederlanders de absolute kampioenen verzekeren. Inmiddels mogen de Zwitsers deze bedenkelijke titel voeren. Gemiddeld besteden Nederlanders 4000 euro aan verzekeringen, terwijl dat vaak ook minder zou kunnen.

Regenverzekering

De verzekerdrang van de Nederlanders komt volgens Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl nog voort uit calvinistische zuinigheid. Verder lijkt het erop dat hoe men heeft, hoe meer men geneigd is zijn bezittingen te beschermen. Hoe paradoxaal dit ook mag klinken. Een goed voorbeeld van de Nederlandse verzekerwoede is de ‘regenverzekering’. Deze verzekering keert bij veel regen op vakantie een bedrag uit, waarmee de volgende vakantie deels bekostigd kan worden.

Onmisbare verzekeringen

Er zijn natuurlijk een aantal verzekeringen waar je niet omheen kunt zoals de zorgverzekering en de verplichte WA-verzekering voor de auto. Daarnaast is het volgens de Consumentenbond onverstandig om geen aansprakelijkheidsverzekering te hebben en te beknibbelen op de inboedelverzekering . De bond adviseert daarom om een uitgebreide woon- of inboedelverzekering af te sluiten. Hiermee is men verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag, storm, water, ontploffing, diefstal en inbraak.

Kritisch kijken naar verzekeringen

Niet elke verzekering is even nuttig. Wanneer verzekeringen niet aansluiten op de persoonlijke situatie van iemand is diegene onder- of oververzekerd. Oververzekeren kan door objecten voor een te hoog bedrag te verzekeren of door verzekeringen die overlappen. Zo overlapt de doorlopende reisverzekering vaak met de ziektekostenverzekering. De ziektekostenverzekering dekt namelijk acute ziektekosten, waar men zich op dat moment ook bevindt. De Consumentenbond raad aan om eens in de zoveel tijd alle verzekeringen kritisch door te lopen en te kijken of deze verzekeringen behouden moeten blijven. Men kan daarbij denken aan de onderstaande gouden regel voor verzekeren:

‘Verzeker alleen de risico’s die je zelf niet kunt dragen.’

Door kritisch naar je verzekeringen te kijken en onnodige verzekeringen te schrappen kun je veel geld besparen. Maar dan moet je wel je verzekeringen op tijd opzeggen. En daar zit vaak het probleem. Meestal ben je net te laat met opzeggen zodat het contract weer stilzwijgend verlengd wordt. Of het maken van een opzegbrief wordt uitgesteld totdat het er helemaal bij in schiet. Ga hiervoor naar James4You en voer je verzekeringen in zodat je nooit meer te laat bent met opzeggen en met enkele drukken op de knop heb je een kant een klare opzegbrief die je alleen nog op hoeft te sturen.

Geen tags voor deze post

Gerelateerde posts

Nog geen reacties

Regen zet aan tot online shoppen

Een vergelijking van de online verkoopcijfers van de maand juli vorig jaar ten opzichte van juli dit jaar levert een positief verschil op van 16 procent. Zo meldt Wijnand Jongen, directeur van branchevereniging de Thuiswinkel.org.

Reizen, kleding en boeken buitengewoon goed verkocht

De reden hiervoor is het slechte weer en de regen van afgelopen juli. Veel mensen bleven hierdoor thuis en kropen achter de computer om onder andere internetaankopen te doen. Vooral de verkoop van reizen vierde hoogtij bij het slechte weer met een 19 procent stijging ten opzichte van vorig jaar. Ook kleding, boeken en schoolspullen werden beter dan normaal verkocht. Logischerwijs deden barbecues en tuinmeubelen het door de vele regen minder goed dan normaal gesproken in juli.

Musea ‘profiteren’ ook van het slechte weer

Uit een onderzoek van de Telegraaf.nl blijkt dat niet alleen de online verkopen stegen door het slechte weer, maar ook musea kregen hierdoor meer bezoekers dan andere jaren tijdens de zomermaanden. Afgelopen juni vielen de bezoekersaantallen voor musea 7 procent hoger uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Voor juli zullen de cijfers percentueel misschien nog hoger uitvallen dan normaal, maar dit valt nog niet met zekerheid te zeggen omdat de cijfers nog niet bekend zijn.

Ook tropische binnenzwembaden en bioscopen konden rekenen op meer bezoekers in de maand juli.

Bron: Thuiszorg.org en Telegraaf.nl

Geen tags voor deze post

Gerelateerde posts

Nog geen reacties