Archief voor september 2011

Filmpje: mobiele telefonie aanbieders niet-transparant

Tags: , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , ,

Nog geen reacties

Waarom daalt de koopkracht?

Het Kabinet heeft met Prinsjesdag flink wat bezuinigen bekend gemaakt. Hierdoor daalt onze gezamenlijke koopkracht volgend jaar gemiddeld met 1 procent. Dit blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud. Maar wat betekent dat precies? Met andere woorden hoe wordt de koopkracht bepaald en hoe kun je er iets aan doen?


Het ING Economisch Bureau heeft 9 stappen opgesteld om uit te leggen wat de belangrijkste maatregelen van het kabinet zijn die invloed hebben op de koopkracht van de Nederlanders.

1. Wat is koopkracht? Koopkracht: ‘hoeveel je met een bepaalde hoeveelheid geld kunt kopen’ (encyclo.nl). Wanneer de prijzen van goederen en diensten stijgen (inflatie) en het inkomen gelijk blijft, daalt de koopkracht. Dit is het geval in 2012, de gemiddelde koopkracht daalt met 1%.

2. Kinderen flinke kostenpost. Kinderen worden overall duurder. De kinderbijslag gaat voor iedereen omlaag en gezinnen met hogere inkomens gaan meer eigen bijdrage betalen voor de kinderopvang. Ook komen zij minder snel in aanmerking voor het kindgebonden budget. Kleine gezinnen met een modaal inkomen die weinig gebruik maken van de kinderopvang gaan er mogelijk op vooruit.

3. Zorg voor iedereen duurder. De premies van het basispakket gaan gemiddeld met 11 euro omhoog, het eigen risico wordt met 50 euro verhoogd én de zorgtoeslag gaat omlaag. Tot slot wordt er flink gesnoeid in het basispakket en verdwijnen een aantal vergoedingen. Wederom gaan de hogere inkomens het meest achteruit, dankzij de inkomensafhankelijke zorgpremie (lees meer).

4. Sparen minder gunstig. In 2012 wordt het spaarloon afgeschaft. Hiermee konden werknemers geld opzij zetten met een belastingvoordeel. Dat voordeel kon oplopen tot 319 euro per persoon per jaar. Vanaf 2013 komt er wel een vitaliteitsregeling waarmee werknemers kunnen sparen voor deeltijdpensioen, maar die regeling pakt belastingtechnisch minder gunstig uit.

5. Huur wordt duur(der). Scheefwonen wordt aangepakt. Scheefwoners zijn mensen die een sociale huurwoning hebben van wie het inkomen in vergelijking te hoog is. Het kabinet heeft besloten dat huurders met een inkomen boven de 43.000 euro maandelijks 5% meer huur moeten gaan betalen. Huurders die huurtoeslag ontvangen gaan iets meer betalen, de eigen bijdrage gaat met 75 cent omhoog. Deze kleine verhoging raakt ongeveer 1 miljoen huurtoeslagontvangers. Huurders die toeslag ontvangen en meer dan € 362,- huur per maand betalen, leveren € 10,- per maand in. Dit zijn zo een 800.000 mensen.

6. Pensioen gesnoeid. De meeste gepensioneerden zien hun inkomen niet meestijgen met de inflatie en in sommige gevallen gaat het pensioen zelfs omlaag. Ook gaat de AOW partnertoeslag omlaag tot wel 10%. Werknemers die bijna met pensioen gaan zien de extra arbeidskorting voor 57-plussers verdwijnen, hetgeen tot wel 788 euro per jaar kan schelen. Ten slotte gaat de doorwerkbonus omlaag naar 4,5% en gaat de pensioenleeftijd al in 2012 omhoog.

7. Studiefinanciering stijgt niet mee met inflatie. Dit gaat de studenten ongeveer 20 a 30 euro per jaar schelen. Ook gaat het sociale leenstelsel in voor master-studenten; een stelsel van goedkope leningen in plaats van de basisbeurs. Langstudeerders zien het collegegeld stijgen met ruim 3000 euro. En als klap op de vuurpijl wordt het recht op de OV-kaart twee jaar ingekort.

8. Alleenverdieners slechter af. Alleenverdieners (meerpersoonshuishoudens met één kostwinner) gaan er volgend jaar extra op achteruit. Het kabinet heeft besloten dat het aanrechtsubsidie flink wordt versobert. Deze subsidie geeft niet-werkende partners bepaalde belastingvoordelen. De groep tussen de 40 en 50 jaar zullen hier de komende jaren op achteruit gaan. Ook voor gezinnen met kinderen van onder de 6 jaar is de versobering merkbaar. Deze twee groepen zullen er in 2012 naar schatting ongeveer € 180,- op achteruit gaan.

9. Zelf je koopkracht laten stijgen. Hoewel het koopkracht-plaatje er op dit moment niet erg rooskleurig uitziet, kan het in de realiteit behoorlijk meevallen. In de cijfers is bijvoorbeeld niet meegerekend dat ongeveer de helft van de werknemers naast de CAO-loonstijging nog een stap omhoog gaat op de salarisschaal. Ook kunnen we ons gedrag aanpassen, waardoor we de koopkracht voor een bepaald deel ook zelf in de hand hebben.


James4You helpt je jouw koopkracht te laten stijgen
Hier kun je meer lezen over een aantal besparingstips, waardoor je iets aan je koopkracht kunt doen. Ook heeft James4You diverse vergelijkers, waar je veel geld mee kunt besparen. Vergelijk bijvoorbeeld abonnementen voor je mobiele telefoon, verzekeringen, internet of digitale televisie. Door je vaste lasten aan te pakken en over te stappen kun je tientallen euro’s per maand besparen. Je voelt dit direct in je portemonnee.


Ook kun je al je contracten en andere reminders instellen bij James4You zodat je eraan wordt herinnerd om een verplichting op te zeggen. Zo betaal je nooit voor overbodige verplichtingen, contracten of abonnementen.


Bron: mijngeld.nl, Nibud, James4You


Tags: , , , , , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , , , , , ,

Nog geen reacties

Iedere Nederlander volgend jaar minstens 1% minder te besteden

Het spijt ons! James4you zou graag eens goed nieuws brengen, maar ook nu weer een bericht met sombere ondertoon over de gemiddelde koopkracht van Nederlander aankomend jaar. Volgens een koopkrachtberekening van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gaan grote gezinnen en gezinnen met kinderopvang er op achteruit.

Inflatie, belastingverhogingen en bezuinigingen

Iedere Nederlander zal de gevolgen van de crisis in 2012 in zijn portemonnee voelen. De inflatie 2%(stijging van de prijzen) zal wel gecompenseerd worden door een stijging van de brutolonen met ook 2%. Belastingverhogingen en bezuinigingen drukken echter ook zwaar op de koopkracht. Dit betekent dat huishoudens er voor het derde jaar op rij op achteruit gaan. Deze koopkrachtberekening is gebaseerd op de Miljoenennota 2012 die gisteren werd gepresenteerd.

Grote gezinnen leveren minstens 2% in

De grote gezinnen (met drie kinderen of meer) moeten rekenen op een koopkrachtdaling van minstens 2%. Dit geldt ook voor gezinnen die gebruik maken van kinderopvang. Volgens het Nibud is het voor veel van deze gezinnen noodzakelijk om zich op de koopkrachtdaling voor te bereiden. De koopkrachtdaling van grote gezinnen komt voornamelijk door de afschaffing van het ‘kindgebonden budget’ voor het derde of daaropvolgende kind. Daarnaast wordt er bezuinigd op kinderbijslag. Gezinnen die ook nog gebruik maken van kinderopvang kunnen er nog eens 100 euro extra per maand op achteruitgaan.

Berekening: Gemiddeld heeft een traditioneel kostwinnergezin met 3 kinderen volgens het Nibud jaarlijks 40.000 euro te besteden. Deze gezinnen zullen 87 euro per maand moeten inleveren. Dit komt neer op een koopkracht daling van 3,2%.

Ben je benieuwd hoeveel de kinderopvang je in 2012 gaat kosten? Dan kun je gebruik maken van de Kinderopvangvergelijker van het Nibud.

Spaarloonregeling afgeschaft

De spaarloonregeling die het mogelijk maakt om maandelijks tot 50 euro belastingvrij te sparen wordt afgeschaft. Door de afschaffing lijkt het alsof je meer te besteden hebt omdat dit bedrag nu boven op het nettoloon komt, maar uiteindelijk leveren mensen hierdoor 20 euro per maand in. Toch adviseert het Nibud natuurlijk om te blijven sparen om een buffer op te bouwen.
Iedereen minstens 1% minder te besteden

Er komt nog geen eind aan het slechte nieuws. Iedereen kan rekenen op een koopkrachtdaling van 1%. Zo krijgen ook ouders met thuiswonende meerderjarigen minder bijstand (10 tot 25 euro minder per maand). Alle 65-plussers gaan er voor het derde jaar opeenvolgend sterk op achteruit omdat de pensioenen niet geïndexeerd worden. En zoals we in een eerder bericht al verteld hebben gaan de zorgkosten het komende jaar sterk omhoog.

Bron: Nibud

Geen tags voor deze post

Gerelateerde posts

1 reactie

Consumentvertrouwen bereikt nieuw dieptepunt

Het vertrouwen van de consument is in september wederom gedaald. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De indicator van het consumentenvertrouwen nam af met 9 punten, naar -30. Vorige maand was er ook al een daling merkbaar van 9 punten. Deze daling van 18 punten in 2 maanden tijd is nooit eerder gebeurd. Het CBS meldde verder dat het vertrouwen in het economisch klimaat verder achter is gegaan en de koopbereidheid afneemt.

Meer weten over het consumentenvertrouwen? Bekijk het filmpje:Bron: CBS

Tags: , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , ,

Nog geen reacties

Politiek: Misleidende loterijen aanpakken

James4You krijgt doorgaans veel reacties binnen van leden die hun loterij willen opzeggen. Het gros van deze kansspelers voelt zich behoorlijk beetgenomen door de achterbakse manier waarop zij lid gemaakt zijn. Vaak wordt je verleid met gratis lokkertjes zoals ‘eerste lot gratis’ en andere agressieve verkoopstijlen. Vervolgens zit je er aan vast en betaal je voor loten waar je toch niets mee wint.


Beu
Een Kamermeerderheid is het beu: De partijen eisen dat het afgelopen moet zijn met misleidende reclames van loterijen, van Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD).


Reclame Commissie
Naar aanleiding van de vele klachten die ook bij de Reclame Commissie bekend zijn en gegrond zijn verklaard, heeft Tweede Kamerlid Bart de Liefde van de VVD aangegeven actie te willen ondernemen tegen de misleidende loterijen. Nu het voor de commissie nog niet mogelijk maatregelen te treffen, maar met de komst van de nieuwe kansspelautoriteit moet dat veranderen volgens De Liefde: “Het moet maar eens afgelopen zijn met die enveloppen met gekke gouden munten en al die auto’s die je al zo goed als gewonnen hebt! We moeten de consument in bescherming nemen”.


Kamermeerderheid eens
De CDA en oppositiepartijen SP en PvdA zijn het eens met het standpunt van de VVD. Er moet iets gebeuren. Kamerlid Bouwmeester (PvdA) laat weten: “Iedereen heeft zijn buik vol van die reclames, waarbij mensen brieven op naam in de bus krijgen en zogenaamd een prijs hebben gewonnen. Ze zijn misleidend en wie er niet intrapt, vindt ze irritant”. Hij vervolgt: “Zelfregulering werkt niet, we moeten dit wettelijk regelen.”


Gewenste maatregelen
De VVD wil dat loterijen die drie keer in de fout zijn gegaan hun vergunning kwijtraken. De Liefde denkt aan straffen van 1 tot 2 ton bij de eerste gegrondverklaring en een verdubbeling bij de tweede.
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) praat vandaag met de Kamer over het instellen van een toezichthouder voor de gokmarkt.


Ook wel eens belazerd door een loterij? Laat een reactie achter op de blog of ga naar onze Facebookpagina en reageer.


Bron: Telegraaf, nieuws.nl, Volkskrant

Tags: , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , ,

Nog geen reacties