Archief voor categorie Verzekeringen

Wat te doen met passieve verzekeraars

Afgelopen zaterdag werd in tv-programma Kassa aandacht besteed aan passieve verzekeraars die schadevergoedingen erg laat uitkeren. Dit leidde tot de volgende vraag: Wat moet je eigenlijk doen als je er niet uitkomt met een verzekeraar?


Wie eist bewijst

In het tv-programma werd het geval van Stephan Jansen behandeld. In april 2010 werd hij vanachter aangereden door een dronken automobilist. Stephan, die nog maar een week eigenaar was van de auto, eiste daarvoor een schadevergoeding. Volgens de verzekeraar van de tegenpartij, de ASR, geldt het volgende: wie eist bewijst. Dus kwam de zaak bij de politierechter bijna een jaar na het ongeval, in maart 2010. De uitspraak was in voordeel van Stephan; hij werd in het gelijk gesteld en had recht op 600 euro schadevergoeding. Pas een half jaar later, toevallig tegelijkertijd dat Kassa de zaak liet uitzoeken, keerde ASR het bedrag uit aan Stephan.


Meer passieve verzekeraars


In de aflevering van Kassa liet een woordvoerder van de ASR weten zich in de toekomst pro-actiever op te zullen stellen. Volgens Ombudsman Rogier de Haan (Stichting de Ombudsman) blijken er meer passieve verzekeraars te zijn. Aangezien niet iedereen de hulp van Kassa in kan schakelen behandelt James4You de 4 stappen die je kunt doorlopen wanneer je een geschil hebt met een financiële dienstverlener zoals een verzekeraar of bank


Wat te doen bij een klacht

Wanneer je een klacht heb waar je niet uit komt kan je hiermee naar Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Er zijn 4 stappen:


Stap 1: Interne klachtenprocedure. Voordat je met je klacht bij Kifid komt, dien je jouw klacht eerst in bij de interne klachtenprocedure van je bank of in dit geval verzekeraar. Deze financiële dienstverleners moeten aangesloten zijn bij een onafhankelijk klachteninstituut en ze zijn verplicht klachten van klanten eerst zelf netjes te behandelen. Wanneer de klacht is afgewezen kun je terecht bij de Financiële ombudsman van Kifid.

Stap 2: Financiële Ombudsman. De financiële Ombudsman, is een bemiddelaar tussen klant en verzekeraar. Het inschakelen van een Ombudsman is kosteloos. Wanneer de Ombudsman je in het gelijk stelt zal hij opkomen voor je belangen, maar zijn bemiddelingsvoorstel of aanbeveling is niet bindend. Wanneer je het niet eens bent met het voorstel kun je met je klacht naar de geschillencommissie.

Stap 3: Geschillen commissie. Binnen drie maanden na het voorstel van de Ombudsman kan je naar de geschillencommissie met je klacht. Het moet dan wel om een schadevergoeding gaan van boven de 100 euro. De kosten van deze behandeling zijn 50 euro. De uitspraak die de commissie doet is bindend voor beide partijen, wanneer je in het gelijk wordt gesteld is de financiële dienstverlener dus verplicht de beslissing uit te voeren. Wanneer je de uitspraak niet accepteert kun je naar de laatste instantie van Kifid. De Commissie van Beroep.

Stap 4. Commissie van Beroep. Zowel de financiële dienstverlener als de klager kan in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de Geschillencommissie. Er moet dan wel meer dan 25.000 euro mee gemoeid zijn. De kosten hiervoor zijn 500 euro. De uitspraak van de Commissie van Beroep is definitief en bindend.


Bron: Kassa, Kifid

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , , , , , , ,

Nog geen reacties

Zorgverzekering opzeggen

Na de bekendmaking van de nieuwe premies heb je wellicht besloten over te stappen van zorgverzekeraar. Veel gezinnen zouden honderden euro’s kunnen besparen op hun zorgverzekering door een simpele vergelijking te doen op internet. Dit blijkt ook uit het nieuws van afgelopen week; het premieverschil tussen reguliere en online aanbieders kan bijvoorbeeld al flink oplopen.

Als je overstapt moet je voor 1 januari 2012 opzeggen bij je huidige verzekeraar. Dit is in de meeste gevallen niet moeilijk. Sterker nog, sommige verzekeraars doen het voor je. Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering kun je vaak gebruik maken van een opzegservice, die jouw oude verzekering voor je opzegt. In de vergelijker van de verzekeringssite, kun je eenvoudig zien of zorgverzekeraars zo een dienst aanbieden.

Vergelijk uw zorgverzekering.

Bron: verzekeringssite.nl

Tags: , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , ,

Nog geen reacties

Veel geïnteresseerden in overstappen zorgverzekering

Medio november krijg je het nieuwe polisaanbod voor 2012 van je zorgverzekeraar. Je kunt er dan voor kiezen om bij dezelfde verzekeraar te blijven of om over te stappen.


Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat het aantal mensen dat wil overstappen op 1 januari is gegroeid deze week, van 8,1 naar 9,6 procent. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal geïnteresseerden ongeveer verdubbeld. De Independer denkt dat het aantal overstappers per 1 januari zal neerkomen op 1,75 miljoen mensen.


Wanneer je in november je nieuwe polisaanbod hebt ontvangen, en je merkt na het doen van een vergelijking dat je bij een andere verzekeraar goedkoper uit bent, dan heb je tot 31 december 2011 de mogelijkheid om op te zeggen. Je moet je wel voor 1 februari 2012 hebben aangemeld bij een nieuwe verzekeraar. Met terugwerkende kracht is de ingangsdatum van je nieuwe zorgverzekering dan 1 januari 2012.


bron: Independer.nl

Tags: , , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , , ,

Nog geen reacties

Autoverzekeraar vs. consument

Twee weken geleden berichtte James4You dat diverse autoverzekeraars hebben aangegeven hun premies te verhogen om verliezen van 2009 te compenseren. Een week later werd bekend gemaakt dat de financiële situatie van 43% van de autoverzekeraars op dit moment te wensen over laat.


Doordat een aantal verzekeraars jarenlang te lage premies in rekening heeft gebracht, besloot De Nederlandsche Bank (DNB) een onderzoek te starten naar de solvabiliteit van de verzekeraars. 10 van de 12 zwakkere verzekeraars bleek niet genoeg reserves in kas te hebben, voor het geval dat er veel schadeclaims zouden worden ingediend. De ‘betrokken’ autoverzekeraars –veelal aanbieders via internet- zouden al op het matje geroepen zijn door De Nederlandsche Bank. DNB wil echter niet vertellen welke autoverzekeraars het gaat, waardoor consumenten volledig in het duister tasten.


Natuurlijk is nu de discussie de kop op gestoken; bij wie gaat het risico liggen? Moeten de zwakkere verzekeraars met naam en toenaam genoemd worden door DNB om de consument te beschermen? Of dienen de verzekeraars juist beschermd te worden? Wanneer klanten weten dat hun verzekeraar te weinig reserves in kas heeft, zal die hoogstwaarschijnlijk overstappen. Dit zal de problemen echter alleen maar versterken. Maar moet het risico dan volledig bij de consument worden neergelegd? Ervaring leert dat dit heel ongunstig uitpakt voor de klanten, zoals eerder bij de failliete Ineas is gebeurd.


In de weblog van Independer staat het volgende te lezen:

Tijdens een gesprek met DNB werd gesteld dat consumenten moeten opletten en dat voor de meeste verzekeraars solvabiliteit ratio’s worden getoond op de site van DNB. Dat betreft informatie uit jaarverslagen over voorgaande jaren en bovendien is niet duidelijk wat dat getal zegt over de financiële toekomst. Consumenten kunnen er eigenlijk niets mee.”


Oplossing verzekeringsgarantiestelsel?
Independer.nl heeft opgeroepen te komen tot een eerlijke oplossing voor de consumenten. Zij weten nu niet waar zij aan toe zijn. Zo is er al gedacht aan een verzekeringsgarantiestelsel zoals banken een depositogarantiestelsel hebben. Dit is echter moeilijk realiseerbaar in de huidige kredietcrisis. Het ‘raten’ van de financiële stabiliteit van een verzekeraar, zoals kredietbeoordelaar dat doen bij banken en overheden is ook een optie, hoewel dit wel tot gevolg kan hebben dat klanten polissen bij zwakkere verzekeraars opzeggen. Je zou dan kunnen zeggen dat verzekeraars een jaar de tijd krijgen om zich voor te bereiden op deze beoordelingen.


De oproep van DNB geeft de autoverzekeraars in ieder geval vrij baan om premies ongegeneerd te verhogen. Vanaf de oproep in december zijn de premies voor nieuwe autoverzekeringen gemiddeld al met 11 % gestegen.


Vanaf december zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• Acura (Auto on-line +50%)
• Allsecure (voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• ANWB (+ 2-5%, + 20% voor LPG en diesel auto’s, +25% voor jongeren tot 24, +20% voor 70+’ers)
• ASR (WA +10% en WA + Beperkt- en volledig Casco + 8%)
• Bruns ten Brink (+ 7,5% voor iedereen en + 5% voor jongeren tot 24)
• Budgio (WA-verzekering + 10% en WA+ Beperkt- en Volledig Casco + 8%)
• Ditzo (gemiddeld + 8% met uitschieters tot 30%)
• De Goudse (+ 5%)
• Generali (WA-verzkering tot 15% en WA + beperkt Casco + 9%)
• ING (wijzigingen voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• Klaverblad (wijzingen niet bekend)
• Londen (voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• National Adacemic (nog geen wijzigingen bekend)
• Noordhollandsche van 1876 (nog geen wijzingen bekend)
• OHRA (wijzingen nog niet bekend)
• Onna-Onna (+ 6,5% met uitschieters tot 20%)
• Turien & Co (+ 5%)
• Unigarant (+ 2-5%, + 20% voor LPG en diesel auto’s, +25% voor jongeren tot 24, +20% voor
• Univé (+ 5%)


Verwacht wordt dat de ontwikkeling zich doorzet en dat meer autoverzekeraars hun premies dit jaar gaan verhogen.


Bron: Independer, Telegraaf

Tags: , , , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , , , ,

Nog geen reacties

Autoverzekeraars verhogen premies (must read!)

Na het veranderen (lees: verhogen) van mobiele telefoonabonnementen, het wijzigen (lees: slinken basispakket en verhogen premies) van het basispakket voor onze zorgverzekering, hebben we weer een nieuwe ontwikkeling waardoor het leven van de Nederlandse consument wéér een stukje duurder wordt. Fijn.


Dit keer zijn het de autoverzekeraars die er wat euro’s bij ons afsnoepen. Diverse autoverzekeraars hebben namelijk aangegeven hun premies te verhogen om de verliezen van 2009 te compenseren. Dit signaleerde vergelijkingssite Verzekeringssite.nl vandaag. Een aantal verzekeraars heeft zelfs al laten weten de premies te hebben verhoogd; dit verschilt per verzekeraar van enkele procenten tot maar liefst 50 procent!


Ondanks winst toch verhogingen

De verhogingen worden doorgevoerd ondanks dat de autoverzekeraars in 2010 winst boekten volgens De Nederlandse Bank (DNB). Met de stijgingen komt er een einde aan de jarenlange daling van de premie. Ook worden premies steeds preciezer vastgesteld door te kijken naar de straat waarin je woont, in plaats van de regio.


In 2007 maakten autoverzekeraars volgens de DNB nog een flinke gezamenlijke winst van ongeveer 328 miljoen euro. Tot vervolgens de kredietcrisis in 2009 de kop op stak en er flink inhakte; de verzekeraars leden dat jaar een gezamenlijk verlies van 15 miljoen euro. In 2010 leek het weer enigszins aan te trekken; er werd 46 miljoen euro winst gemaakt.


Grotere reserves verzekeraars

De DNB gaf eerder aan bang te zijn dat de financiële situatie van autoverzekeraars in gevaar zou komen, als de premies zouden blijven dalen. Dit gebeurde eerder bij autoverzekeraar Ineas. De verzekeraar ging in 2010 failliet nadat het bedrijf niet langer voldeed aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Naar aanleiding van het faillissement heeft DNB autoverzekeraars sterk geadviseerd grotere reserves aan te leggen, om ook in financieel slecht weer te overleven.


Stijgingen veelal al doorgevoerd

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben de stijgingen al doorgevoerd. “We verwachten dat deze ontwikkeling zich doorzet en dat meer autoverzekeraars dit jaar hun premies gaan verhogen”, aldus Erik Hordijk, directeur Verzekeringssite.nl. “Nog niet alle autoverzekeraars hebben hun prijzen verhoogd. Het loont dus om autoverzekeringen met elkaar te vergelijken.”


De opmerkelijkste en grootste stijger is de verzekering bij Auto-online; de premies stegen met 50 procent en het eigen risico ging met maar liefst 250 euro omhoog. Dit vanwege de schadelast in de doelgroep van dit product.


TIP: VERGELIJKEN LOONT

James4You berichtte al eerder dat de prijsverschillen tussen autoverzekeringen groot zijn. De gemiddelde premie is inmiddels wel wat gestabiliseerd. Bij gelijke dekking rekent een dure verzekeraar gemiddeld 2,7 keer meer voor een autoverzekering als een goedkope maatschappij. Eerder bleek al dat de goedkopere verzekeraars ook vaak betere voorwaarden hebben dan duurdere.


Vergelijk autoverzekeringen
Genereer een opzegbrief voor je autoverzekering

Bron: Verzekeringssite.nl

Tags: , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , ,

2 reacties

Nederlanders nummer 2 (over)verzekeraars

Jarenlang waren Nederlanders de absolute kampioenen verzekeren. Inmiddels mogen de Zwitsers deze bedenkelijke titel voeren. Gemiddeld besteden Nederlanders 4000 euro aan verzekeringen, terwijl dat vaak ook minder zou kunnen.

Regenverzekering

De verzekerdrang van de Nederlanders komt volgens Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl nog voort uit calvinistische zuinigheid. Verder lijkt het erop dat hoe men heeft, hoe meer men geneigd is zijn bezittingen te beschermen. Hoe paradoxaal dit ook mag klinken. Een goed voorbeeld van de Nederlandse verzekerwoede is de ‘regenverzekering’. Deze verzekering keert bij veel regen op vakantie een bedrag uit, waarmee de volgende vakantie deels bekostigd kan worden.

Onmisbare verzekeringen

Er zijn natuurlijk een aantal verzekeringen waar je niet omheen kunt zoals de zorgverzekering en de verplichte WA-verzekering voor de auto. Daarnaast is het volgens de Consumentenbond onverstandig om geen aansprakelijkheidsverzekering te hebben en te beknibbelen op de inboedelverzekering . De bond adviseert daarom om een uitgebreide woon- of inboedelverzekering af te sluiten. Hiermee is men verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag, storm, water, ontploffing, diefstal en inbraak.

Kritisch kijken naar verzekeringen

Niet elke verzekering is even nuttig. Wanneer verzekeringen niet aansluiten op de persoonlijke situatie van iemand is diegene onder- of oververzekerd. Oververzekeren kan door objecten voor een te hoog bedrag te verzekeren of door verzekeringen die overlappen. Zo overlapt de doorlopende reisverzekering vaak met de ziektekostenverzekering. De ziektekostenverzekering dekt namelijk acute ziektekosten, waar men zich op dat moment ook bevindt. De Consumentenbond raad aan om eens in de zoveel tijd alle verzekeringen kritisch door te lopen en te kijken of deze verzekeringen behouden moeten blijven. Men kan daarbij denken aan de onderstaande gouden regel voor verzekeren:

‘Verzeker alleen de risico’s die je zelf niet kunt dragen.’

Door kritisch naar je verzekeringen te kijken en onnodige verzekeringen te schrappen kun je veel geld besparen. Maar dan moet je wel je verzekeringen op tijd opzeggen. En daar zit vaak het probleem. Meestal ben je net te laat met opzeggen zodat het contract weer stilzwijgend verlengd wordt. Of het maken van een opzegbrief wordt uitgesteld totdat het er helemaal bij in schiet. Ga hiervoor naar James4You en voer je verzekeringen in zodat je nooit meer te laat bent met opzeggen en met enkele drukken op de knop heb je een kant een klare opzegbrief die je alleen nog op hoeft te sturen.

Geen tags voor deze post

Gerelateerde posts

Nog geen reacties

Aangekondigde wijzigingen basisverzekering op een rij

Iedere Nederlanders is wettelijk verplicht zich te verzekeren. Met de basisverzekering is iedereen verzekerd van noodzakelijke medische hulp. In 2012 zullen hierin opnieuw een aantal dingen veranderen; de zorgverzekering wordt een stuk soberder. De minister moet snijden in het basispakket, omdat de begroting op de zorgkosten van 2011 op dit moment al met 1,1 miljard euro is overschreden. Dit bedrag kan oplopen tot maar liefst 3 miljard euro. De overschrijdingen worden zo veel mogelijk teruggehaald op de terreinen waar de tegenvallers zich voordoen.

De zorgverzekeraars hebben op dit moment nog geen premies en voorwaarden bekend gemaakt voor 2012. De verwachtingen zijn wel dat de tarieven in 2012 flink zullen stijgen tot gemiddeld 1275 euro per jaar.
De verschillen tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering zijn ieder jaar groot. In 2011 was dit verschil ongeveer 275 euro.

Enkele wijzigingen in het basispakket (die tot op heden bekend zijn):
- Premies gaan omhoog
- Verplichte eigen risico gaat omhoog
- Fysiotherapie wordt vanaf de 21e behandeling vergoed. In 2011 was dit vanaf de 13e.
- Gezonde leefstijl wordt niet meer gestimuleerd; ‘stoppen met roken’ cursussen worden niet meer vergoed.
- Dieetadvies wordt niet meer vergoed.
- Er wordt flink bezuinigd op de Geestelijke Gezondheidszorg; patiënten met zwaardere psychologische zorg dienen bijvoorbeeld een hogere eigen bijdrage betalen (31 euro ipv 10 euro). Ook wordt het aantal vergoede behandelingen verlaagd van 8 naar 5 per jaar.
- Maagzuurremmers verdwijnen uit het basispakket. Alleen chronisch zieken krijgen deze vergoed.
- Bezuinigingen op kosten voor huisartsenzorg, verloskundig en logopedie.

Je krijgt uiterlijk voor 19 november 2011 het aanbod voor jouw zorgverzekering 2012 opgestuurd.
Vergelijk hier uw zorgverzekering (van 2011!).

Tags: , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , ,

2 reacties

Lancering van nieuwe smartphones laat inboedelclaims stijgen

Na de lancering van een nieuwe smartphone of een tablet zien inboedelverzekeraars een duidelijke stijging in het aantal claims. Verder merken de verzekeraars ook dat nieuwe toestellen steeds sneller stuk gaan. Telefoons krijgen meer en meer handige functies, maar hierdoor is er dus ook meer wat kapot zou kunnen gaan. De reparatiekosten van deze geavanceerde telefoons kunnen hoog oplopen.

iPhone

Er is niet met zekerheid te zeggen of de lancering van een nieuw toestellen ook echt de oorzaak is van de piekmomenten in schademeldingen, dit omdat inboedelverzekeraars niet de geclaimde elektronicaproducten registreren. Toch wijst alles in deze richting. Bij de introductie van de iPhone 3 kwam het totaal aantal schademeldingen in de categorieën inboedel en huiselektronica op 25.000 per maand, in tegenstelling tot het normale aantal van 15.000 tot 20.000 claims per maand. Toen de iPhone 4 op de markt kwam schoot het aantal zelfs omhoog naar 35.000 claims.

Samsung of iPad

Ook bij de lancering van de Samsung Galaxy S was er een soortgelijke piek te zien, weliswaar iets kleiner dan bij de iPhone. Het lijkt er dus wel erg op dat er een groep mensen is dat graag in het bezit is van de nieuwste elektronica en hiervoor bereid is de verzekeraars op te lichten. Door de huidige telefoon of tablet als vermist, beschadigd of defect op te geven kan de nieuwe aanwinst gefinancierd worden. Het bewijzen van deze theorie is echter lastig en controle op eventuele fraude gebeurd vooralsnog weinig.

Bron: Verzekerd!

Tags: , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , ,

Nog geen reacties

Reisverzekering afsluiten of niet?

Wanneer je een vakantie boekt bij een reisbureau zijn mensen snel geneigd een reisverzekering erbij af te sluiten. Ongeveer 88% van de vakantievierende Nederlanders heeft een reisverzekering. Het lijkt verstandig, maar let op! Je betaalt al snel te veel premie en omdat wij Nederlanders goed verzekerd zijn is het niet eens altijd nodig. Zonde!

Overlappingen
Tussen je reisverzekering en je lopende rekeningen kunnen overlappingen bestaan. Word je ziek op vakantie? Geen probleem! De zorgverzekering dekt deze kosten naar Nederlandse maatstaven, ook in het buitenland. Pech langs de weg? Ook niet erg, want automobilistenhulp wordt gedekt door je autoverzekering. Rechtshulp krijg je ook in het buitenland vergoed door je rechtsbijstandsverzekering. In Nederland heeft een reisverzekering sowieso weinig zin: schade wordt meestal gedekt door bestaande verzekeringen.

Wel reisverzekering nodig
Of je wel of niet een reisverzekering nodig hebt is afhankelijk van jouw bestaande verzekeringen, je reisbestemming en het risico aldaar. Ook wanneer je kostbare spullen meeneemt op vakantie is het wellicht handig om hier een verzekering voor af te sluiten. Het is dan verstandig om een verzekering af te sluiten die je zelf kunt samenstellen uit verschillende rubrieken. Omdat je deze met je huidige verzekeringen ernaast naar eigen wens kunt samenstellen, kun je overlappingen voorkomen.

Waarvoor moet ik mij verzekeringen?
Het is raadzaam je voor de volgende kosten in te dekken:
- Onvoorziene kosten (SOS kosten): bijvoorbeeld extra hotel- of reiskosten door stakingen, reddingsacties, natuurrampen of andere onvoorziene zaken. Wanneer je door een ziek of overleden familielid terug naar huis wilt, zal de reisverzekering ook deze reiskosten dekken. Als je een reisverzekering hebt kun je ook 24 uur per dag de Alarmcentrale bellen waar je in het Nederlands te woord gestaan wordt. Zij kunnen jou informatie verschaffen, bijvoorbeeld over betrouwbare artsen of ziekenhuizen.
- (eventueel) medische kosten: hangt er vanaf af of je aanvullend verzekerd bent. In sommige landen vallen de medische kosten namelijk aanzienlijk hoger uit.
- bagagedekking: als je veel waardevolle spullen meeneemt.

En let op!
Let er bij reisverzekeringen op dat je voor sommige gevaarlijke werkzaamheden of stunts (parachutespringen), niet verzekerd bent. Let dus goed op de polisvoorwaarden.

Klik hier om reisverzekeringen te vergelijken

Bron: vakantie.paginablog.nl, mistermoney.nl

Tags: , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , ,

1 reactie

Verzekeraars bang voor gevolgen nieuwe boekhoudregels

Diverse verzekeraars maken zich op voor stijgende kosten door de invoering van nieuwe boekhoudrichtlijnen. Naar verwachting zal echter vooral de consument opdraaien voor deze kostenstijging. In het rapport ‘The New World for Insurance’ van KPMG, dat gister verscheen, wordt vast een tipje van de sluier gelicht over de richtlijnen die waarschijnlijk juni dit jaar gepresenteerd zullen worden.

De nieuwe standaard voor financiële verslaggeving onder International Financial Reporting Standards (IFRS) is bedoeld om de resultaten van verzekeraars uit meer dan 120 landen gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. Om dit te bewerkstelligen zullen verzekeraars net als ‘gewone’ bedrijven op vastgestelde rapportage data hun cijfers moeten opgeven. Zo moeten de bedrijven hun huidige sterftetrends, kosten, rendementsgaranties en hun rentecurve weergeven. Dit is heel anders dan de huidige wijze van rapporteren, waarbij men uitgaat van vaste tarieven en standaarden.

Het rapport, waarvoor KPMG onderzoek deed onder twintig internationaal opererende verzekeraars, laat zien dat verzekeraars denken dat de invloed van de nieuwe standaard ingrijpend zal zijn. Voor de grotere verzekeraars zal de invoering tientallen miljoenen euro’s gaan kosten en kleinere verzekeraars kunnen een kostenstijging verwachten van een aantal tonnen. Hoogstwaarschijnlijk zullen verzekeraars deze kosten doorberekenen aan hun klanten. De consument moet deze kostenstijging maar zien als een investering in transparantie van het verzekeringswezen, zo zegt IFRS- deskundige Frank van den Wildenberg van KPMG.

Naast kostenstijging verwacht men dat de invoering ook invloed zal hebben op de productstrategie en beleggingsmix. Het weergeven van de recente cijfers, in plaats van gemiddelden berekend over een langere periode staat ter discussie. De recente cijfers kunnen uitschieters zijn, daardoor ziet men dan ook meteen waar de risico’s zitten. Naar verwachting zullen verzekeraars door deze transparantere informatievoorziening hun productaanbod herzien en kiezen voor minder risicovolle beleggingsmixen.

Verzekeraars krijgen met nog meer veranderingen te maken. Zo moeten in Europa opererende verzekeraars volgens de nieuwe Europese wet- en regelgeving Solvency II verplicht hogere kapitaalbuffers opbouwen.
De maatregelen worden ingesteld om transparantie te bevorderen maar ze moeten ook een nieuwe recessie voorkomen.

Bron: Telegraaf

Tags: , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , ,

Nog geen reacties