Berichten met label premie

Zorgverzekering opzeggen

Na de bekendmaking van de nieuwe premies heb je wellicht besloten over te stappen van zorgverzekeraar. Veel gezinnen zouden honderden euro’s kunnen besparen op hun zorgverzekering door een simpele vergelijking te doen op internet. Dit blijkt ook uit het nieuws van afgelopen week; het premieverschil tussen reguliere en online aanbieders kan bijvoorbeeld al flink oplopen.

Als je overstapt moet je voor 1 januari 2012 opzeggen bij je huidige verzekeraar. Dit is in de meeste gevallen niet moeilijk. Sterker nog, sommige verzekeraars doen het voor je. Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering kun je vaak gebruik maken van een opzegservice, die jouw oude verzekering voor je opzegt. In de vergelijker van de verzekeringssite, kun je eenvoudig zien of zorgverzekeraars zo een dienst aanbieden.

Vergelijk uw zorgverzekering.

Bron: verzekeringssite.nl

Tags: , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , ,

Nog geen reacties

Veel geïnteresseerden in overstappen zorgverzekering

Medio november krijg je het nieuwe polisaanbod voor 2012 van je zorgverzekeraar. Je kunt er dan voor kiezen om bij dezelfde verzekeraar te blijven of om over te stappen.


Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat het aantal mensen dat wil overstappen op 1 januari is gegroeid deze week, van 8,1 naar 9,6 procent. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal geïnteresseerden ongeveer verdubbeld. De Independer denkt dat het aantal overstappers per 1 januari zal neerkomen op 1,75 miljoen mensen.


Wanneer je in november je nieuwe polisaanbod hebt ontvangen, en je merkt na het doen van een vergelijking dat je bij een andere verzekeraar goedkoper uit bent, dan heb je tot 31 december 2011 de mogelijkheid om op te zeggen. Je moet je wel voor 1 februari 2012 hebben aangemeld bij een nieuwe verzekeraar. Met terugwerkende kracht is de ingangsdatum van je nieuwe zorgverzekering dan 1 januari 2012.


bron: Independer.nl

Tags: , , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , , ,

Nog geen reacties

Autoverzekeraar vs. consument

Twee weken geleden berichtte James4You dat diverse autoverzekeraars hebben aangegeven hun premies te verhogen om verliezen van 2009 te compenseren. Een week later werd bekend gemaakt dat de financiële situatie van 43% van de autoverzekeraars op dit moment te wensen over laat.


Doordat een aantal verzekeraars jarenlang te lage premies in rekening heeft gebracht, besloot De Nederlandsche Bank (DNB) een onderzoek te starten naar de solvabiliteit van de verzekeraars. 10 van de 12 zwakkere verzekeraars bleek niet genoeg reserves in kas te hebben, voor het geval dat er veel schadeclaims zouden worden ingediend. De ‘betrokken’ autoverzekeraars –veelal aanbieders via internet- zouden al op het matje geroepen zijn door De Nederlandsche Bank. DNB wil echter niet vertellen welke autoverzekeraars het gaat, waardoor consumenten volledig in het duister tasten.


Natuurlijk is nu de discussie de kop op gestoken; bij wie gaat het risico liggen? Moeten de zwakkere verzekeraars met naam en toenaam genoemd worden door DNB om de consument te beschermen? Of dienen de verzekeraars juist beschermd te worden? Wanneer klanten weten dat hun verzekeraar te weinig reserves in kas heeft, zal die hoogstwaarschijnlijk overstappen. Dit zal de problemen echter alleen maar versterken. Maar moet het risico dan volledig bij de consument worden neergelegd? Ervaring leert dat dit heel ongunstig uitpakt voor de klanten, zoals eerder bij de failliete Ineas is gebeurd.


In de weblog van Independer staat het volgende te lezen:

Tijdens een gesprek met DNB werd gesteld dat consumenten moeten opletten en dat voor de meeste verzekeraars solvabiliteit ratio’s worden getoond op de site van DNB. Dat betreft informatie uit jaarverslagen over voorgaande jaren en bovendien is niet duidelijk wat dat getal zegt over de financiële toekomst. Consumenten kunnen er eigenlijk niets mee.”


Oplossing verzekeringsgarantiestelsel?
Independer.nl heeft opgeroepen te komen tot een eerlijke oplossing voor de consumenten. Zij weten nu niet waar zij aan toe zijn. Zo is er al gedacht aan een verzekeringsgarantiestelsel zoals banken een depositogarantiestelsel hebben. Dit is echter moeilijk realiseerbaar in de huidige kredietcrisis. Het ‘raten’ van de financiële stabiliteit van een verzekeraar, zoals kredietbeoordelaar dat doen bij banken en overheden is ook een optie, hoewel dit wel tot gevolg kan hebben dat klanten polissen bij zwakkere verzekeraars opzeggen. Je zou dan kunnen zeggen dat verzekeraars een jaar de tijd krijgen om zich voor te bereiden op deze beoordelingen.


De oproep van DNB geeft de autoverzekeraars in ieder geval vrij baan om premies ongegeneerd te verhogen. Vanaf de oproep in december zijn de premies voor nieuwe autoverzekeringen gemiddeld al met 11 % gestegen.


Vanaf december zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• Acura (Auto on-line +50%)
• Allsecure (voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• ANWB (+ 2-5%, + 20% voor LPG en diesel auto’s, +25% voor jongeren tot 24, +20% voor 70+’ers)
• ASR (WA +10% en WA + Beperkt- en volledig Casco + 8%)
• Bruns ten Brink (+ 7,5% voor iedereen en + 5% voor jongeren tot 24)
• Budgio (WA-verzekering + 10% en WA+ Beperkt- en Volledig Casco + 8%)
• Ditzo (gemiddeld + 8% met uitschieters tot 30%)
• De Goudse (+ 5%)
• Generali (WA-verzkering tot 15% en WA + beperkt Casco + 9%)
• ING (wijzigingen voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• Klaverblad (wijzingen niet bekend)
• Londen (voor sommige klanten goedkoper, sommige duurder)
• National Adacemic (nog geen wijzigingen bekend)
• Noordhollandsche van 1876 (nog geen wijzingen bekend)
• OHRA (wijzingen nog niet bekend)
• Onna-Onna (+ 6,5% met uitschieters tot 20%)
• Turien & Co (+ 5%)
• Unigarant (+ 2-5%, + 20% voor LPG en diesel auto’s, +25% voor jongeren tot 24, +20% voor
• Univé (+ 5%)


Verwacht wordt dat de ontwikkeling zich doorzet en dat meer autoverzekeraars hun premies dit jaar gaan verhogen.


Bron: Independer, Telegraaf

Tags: , , , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , , , ,

Nog geen reacties

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

De vaste lasten rijzen de laatste jaren de pan uit. De afgelopen tijd zijn er weer een aantal ontwikkelingen bekend gemaakt die wij Nederlanders gaan voelen in onze portemonnee. Mobiele telefonie wordt duurder ,
de premies van autoverzekeringen gaan omhoog en diverse bronnen bevestigen de geruchten dat de basisverzekering een stuk soberder wordt en de premies omhoog gaan. Deze laatste premie zorgt nu al voor behoorlijke kostenpot. Mensen met een lager inkomen kunnen om de kosten te drukken, zorgtoeslag aanvragen. Niet iedereen weet echter óf zij in aanmerking komen voor de toeslag en hoe deze kan worden aangevraagd.


James4You zet daarom de belangrijkste vragen en antwoorden betreffende de zorgtoeslag voor je op een rij.


Wat houdt zorgtoeslag in?

Zorgtoeslag wordt op de website van de rijksoverheid omschreven als: ‘Een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering voor mensen met een klein inkomen’. Wil je zorgtoeslag aanvragen? Klik dan hier.


Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

Het maximale jaarinkomen voor alleenstaanden is € 36.022,- en voor meerpersoonshuishoudens €54.264,-. Bij toeslagen wordt tevens rekening gehouden met je toeslagpartner. Wil je weten wie jouw toeslagpartner is? Klik hier . Wil je weten of jij in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Klik hier


Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen?

De hoogte van jouw toeslag wordt bepaald aan de hand van je salaris en die van je toeslagpartner. Het bedrag kan oplopen tot maximaal € 61,25 euro per maand als je alleen woont. Of 129 euro als je samenwoont.


Tot wanneer kan ik zorgtoeslag aanvragen?

Jouw aanvraag voor zorgtoeslag van 2011 moet uiterlijk voor 1 april 2012 binnen zijn bij de Belastingdienst. Sommige mensen krijgen uitstel voor de aangifte van inkomstenbelasting. Je hebt dan ook uitstel voor het aanvragen van een toeslag. Je dient de aanvraag in dat geval voor de opgegeven datum in te leveren.

Wat gebeurt er als ik meer of minder verdien?

De zorgtoeslag in is een maandelijkse voorschot. In de eerste helft van het jaar wordt door de Belastingdienst bekeken of je werkelijke jaarinkomen overeenkomt met wat van tevoren is ingeschat. Vervolgens ontvang je een definitieve beschikking waarin het daadwerkelijke bedrag staat waar je recht op hebt. Wanneer je te veel hebt ontvangen dien je dit terug te betalen aan de Belastingdienst. Als je te weinig hebt ontvangen ontvang je een nabetaling.


Begin november maken zorgverzekeraars hun nieuwe premies bekend. Vanaf dat moment kunnen de nieuwe basispakketten en premies worden vergeleken en vanaf 1 januari heb je de mogelijkheid om over te stappen van verzekeraar. In 2010 stapten ongeveer 900.000 mensen over van zorgverzekeraar.


Bron: Independer

Tags: , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , ,

Nog geen reacties

Autoverzekeraars verhogen premies (must read!)

Na het veranderen (lees: verhogen) van mobiele telefoonabonnementen, het wijzigen (lees: slinken basispakket en verhogen premies) van het basispakket voor onze zorgverzekering, hebben we weer een nieuwe ontwikkeling waardoor het leven van de Nederlandse consument wéér een stukje duurder wordt. Fijn.


Dit keer zijn het de autoverzekeraars die er wat euro’s bij ons afsnoepen. Diverse autoverzekeraars hebben namelijk aangegeven hun premies te verhogen om de verliezen van 2009 te compenseren. Dit signaleerde vergelijkingssite Verzekeringssite.nl vandaag. Een aantal verzekeraars heeft zelfs al laten weten de premies te hebben verhoogd; dit verschilt per verzekeraar van enkele procenten tot maar liefst 50 procent!


Ondanks winst toch verhogingen

De verhogingen worden doorgevoerd ondanks dat de autoverzekeraars in 2010 winst boekten volgens De Nederlandse Bank (DNB). Met de stijgingen komt er een einde aan de jarenlange daling van de premie. Ook worden premies steeds preciezer vastgesteld door te kijken naar de straat waarin je woont, in plaats van de regio.


In 2007 maakten autoverzekeraars volgens de DNB nog een flinke gezamenlijke winst van ongeveer 328 miljoen euro. Tot vervolgens de kredietcrisis in 2009 de kop op stak en er flink inhakte; de verzekeraars leden dat jaar een gezamenlijk verlies van 15 miljoen euro. In 2010 leek het weer enigszins aan te trekken; er werd 46 miljoen euro winst gemaakt.


Grotere reserves verzekeraars

De DNB gaf eerder aan bang te zijn dat de financiële situatie van autoverzekeraars in gevaar zou komen, als de premies zouden blijven dalen. Dit gebeurde eerder bij autoverzekeraar Ineas. De verzekeraar ging in 2010 failliet nadat het bedrijf niet langer voldeed aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Naar aanleiding van het faillissement heeft DNB autoverzekeraars sterk geadviseerd grotere reserves aan te leggen, om ook in financieel slecht weer te overleven.


Stijgingen veelal al doorgevoerd

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben de stijgingen al doorgevoerd. “We verwachten dat deze ontwikkeling zich doorzet en dat meer autoverzekeraars dit jaar hun premies gaan verhogen”, aldus Erik Hordijk, directeur Verzekeringssite.nl. “Nog niet alle autoverzekeraars hebben hun prijzen verhoogd. Het loont dus om autoverzekeringen met elkaar te vergelijken.”


De opmerkelijkste en grootste stijger is de verzekering bij Auto-online; de premies stegen met 50 procent en het eigen risico ging met maar liefst 250 euro omhoog. Dit vanwege de schadelast in de doelgroep van dit product.


TIP: VERGELIJKEN LOONT

James4You berichtte al eerder dat de prijsverschillen tussen autoverzekeringen groot zijn. De gemiddelde premie is inmiddels wel wat gestabiliseerd. Bij gelijke dekking rekent een dure verzekeraar gemiddeld 2,7 keer meer voor een autoverzekering als een goedkope maatschappij. Eerder bleek al dat de goedkopere verzekeraars ook vaak betere voorwaarden hebben dan duurdere.


Vergelijk autoverzekeringen
Genereer een opzegbrief voor je autoverzekering

Bron: Verzekeringssite.nl

Tags: , , , , , , , ,

Gerelateerde posts

, , , , , , , ,

2 reacties